วันที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว โดย นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับรางวัล “บ้านน่าอยู่น่ามอง” ตามโครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ราย จากตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 คน