องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลหัวงัว ทั้ง 6 วัด และโรงเรียนบ้านพระ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม และความสามัคคีในชุมชน