วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมพล  สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 (วันปิยมหาราช) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม