วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หัวงัว ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุไต้ฝุ่นโนรู) จำนวน 2 ราย ๆ ละ 3,000 บาท ดังนี้

  1. นางสาวพรรณี สารภี บ้านหัวงัว หมู่ที่ 1  

  2. นางสาวสุนทร สุขทวัฒน์ บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5