วันที่ 2, 5, 6, 11, 13, 16, 18, 24 และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักกันตัวในพื้นที่ตำบลหัวงัว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 60 ราย