วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง ภายในโรงเรียนบ้านหัวงัว “แท่นศิลาวิทยา” เพื่อป้องกันเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019