วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายก อบต.หัวงัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 1 หมู่ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว กำนันตำบลหัวงัว และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19) ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง สังเกตอาการ ณ บ้านหัวงัว หมู่ 8 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์