วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เข้าร่วมกิจกรรม “สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยนำเครื่องเซ่นไหว้ และนางรำ ร่วมบวงสรวงปู่ตา เจ้าเมืองสนม