วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพลเศรษฐ์ ดมอุ่นดี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว โดยมีประชาชนตำบลหัวงัว โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม ในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงของหมู่บ้าน ประกวดกระทงของโรงเรียน การแสดงของนักเรียนทั้ง 4 แห่ง และการร่วมกันประดิษฐ์กระทงของกลุ่มสตรีตำบลหัวงัวและนักเรียน