สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ตั้งอยู่บริเวณบ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางรถยนต์ 516 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวในปัจจุบัน ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง อาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โรงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ภายในบริเวณพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ภูมิประเทศ

 

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลหัวงัว เป็นที่ราบลุ่ม มีที่เนินบางส่วน

 

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม

ทิศใต้ มีอาณาเขตตอต่อกับ อบต.คาลาแมะ อำเภอศีขรภูมิ/และ ต.เสม็จ อำเภอสำโรงทาบ

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.หนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.นานวน อำเภอสนม

 

เนื้อที่ ตำบลหัวงัว มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร

 

เขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด  4,101  คน  ชาย  2,030 คน  หญิง  2,071 คน

หมู่ที่          ชื่อหมู่บ้าน                     ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1          บ้านหัวงัว                   นางวงเดือน พันธ์มณี                  จำนวนประชากรทั้งหมด 608 คน ชาย 316 คน หญิง 292 คน

2          บ้านกาพระ                 นายสอาด ห้าวหาญ                   จำนวนประชากรทั้งหมด 698 คน ชาย 334 คน หญิง 364 คน

3          บ้านหนองคู                นายประสิทธิ์ สายวิเศษ               จำนวนประชากรทั้งหมด 737 คน ชาย 365 คน หญิง 372 คน

4          บ้านหนองครก             นางสมศรี สมถวิล                      จำนวนประชากรทั้งหมด 317 คน ชาย 151 คน หญิง 166 คน

5          บ้านสองห้อง               นายทองคำ บุญเลิศ                   จำนวนประชากรทั้งหมด 615 คน ชาย 298 คน หญิง 317 คน

6          บ้านหนองหลัก            นายบุญจันทร์ โพธิ์วัง                  จำนวนประชากรทั้งหมด 368 คน ชาย 183 คน หญิง 185 คน

7          บ้านก้านเหลือง            นางสมหวัง  ชมชื่น                     จำนวนประชากรทั้งหมด 267 คน ชาย 145 คน หญิง 122 คน

8          บ้านหัวงัว                  นายสิทธิชัย นามทอง (กำนัน)        จำนวนประชากรทั้งหมด 491 คน ชาย 238 คน หญิง 253 คน

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ประกอบด้วยอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขายในรูปแบบการค้าปลีกภายในหมู่บ้าน

 

กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น

หมู่ที่           บ้าน                      ผลิตภัณฑ์

1               หัวงัว               กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านหัวงัว

2               กาพระ             กลุ่มทอไหลย้อมสี

3               หนองคู            ทอพรมเช็ดเท้า 

4               หนองครก         กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

5               สองห้อง           กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

6               หนองหลัก        กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

7               ก้านเหลือง        กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำน้ำพริก

8               หัวงัว               กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว ม.8

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

จำนวนผู้เข้าชม

589646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
533
3668
583021
157
14800
589646

Your IP: 44.201.92.114
2023-04-01 06:15