วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทสกุล แสนมั่น นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงาน และนางแสงจันทร์ สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33912232615921428212926717719860595619909805n
3391037191837936806788537216203804054586765n
3394268632002833827217488186678094115839805n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page