ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 อบต.หัวงัว ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุด คือจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าบ้านหัวงัว และจุดที่ 2 บริเวณทางเข้าบ้านกาพระ

3405501016129982108521007629691394064023518n
34101467516760355228465142447455649244818900n
3406517201850993143712374839897371325672032n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page