วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วยปลัด อบต พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน อบต.หัวงัว ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอสนม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ