วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วย นายประเสริฐ พันธ์มณี รองนายก อบต.หัวงัว และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวงัว ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลหัวงัว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ทำให้ที่อยู่อาศัยประจำและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่

1. นายทองเอี่ยม พวงนิล บ้านหนองคู หมู่ที่ 3

2. นางดา พันจัน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page