ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และนำรายงานผลการประเมินดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบบันทึกข้อมูลในแต่ละด้าน ลงในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.odloc.go.th เรียบร้อยแล้ว 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

693700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
686
2636
687163
2636
21842
693700

Your IP: 35.175.191.46
2023-10-05 00:53