วันที่  13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถ โดยมีนายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เป็นประธานเปิดโครงการ และมีสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

41979981736678790468147691382793114418924687n
41852392236678795301480545965583512327412512n
41914312236678788334814575864025620872495456n
41968237836678787601481314601821616885971282n
41749827636678789201481154171224544056820822n
41972464536678797101480362780354726351797084n
41938761436678797268147017603779891796752335n
41972248736678875101472564687516016897332591n
41971664536678779768148767392432196157476764n
41974105936678868668139878219044540414729716n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page