วันที่ 1,6,8,10,16,22 และ 27 กันยายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักกันตัวในพื้นที่ตำบลหัวงัว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 14 ราย