สำนักปลัด อบต.

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทราพร พนารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพิมมณัฐฐา สาลีงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นายภูธร พันเพ็ชร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสิริขวัญ คำสุมาลี

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสุรศักดิ์ คำสุมาลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรง ภูเงิน

คนงาน

นายสมทิพย์ ทองเบาะ

นักการภารโรง

นางสาวดวงฤดี พุดโมก

คนงาน

นายอภิสิทธิ์ เสรีภาพ

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

737664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
754
471
1548
730523
3136
23184
737664

Your IP: 34.228.52.21
2023-12-05 23:14