กองช่าง


นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

-ว่าง-

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)


นายกอบสินธุ์ บุญมะยา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


-ว่าง-

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page